1. İnönü Savaşı ve Sonuçları

tarafından
1220
1. İnönü Savaşı ve Sonuçları
birinci inonu savasi 768x4321 - 1. İnönü Savaşı ve Sonuçları

Birinci İnönü Savaşı

1. İnönü Savaşı ve Sonuçları

Birinci İnönü Savaşı tarihimizde önemli bir yer tutar. Düzenli ordu Doğu cephesinden sonra Batı Cephesinde bulunmuş, Albay İsmet Bey komutasında Yunanlılara karşı mücadele etmiştir. Bu savaşın en önemli olaylarından birisi şudur; Devlet o sırada Çerkes Ethem ayaklanması ile uğraşıyordu. Ordu tam donanımlı olarak cepheye gelmemişti. Albay İsmet Bey ise tüm kuvvetleri Batı Cephesine sevk edip bu Batı Cephesindeki Birinci İnönü Savaşının kazanılmasında baş rolü oynamıştır. Bu savaşta milletvekilleri de askerler ile cephede bulunarak savaşmıştır. İnönü Savaşı Türk ordusunun Batı cephesinde Yunanlılar ile yaptığı ilk savaştır.

Birinci İnönü Savaşının nedenleri nedir ?

Yunanlılar Anadoluda giderek güçlenen milli kuvvetleri ortadan kaldırmak istiyordu. Çerkes Ethem ayaklanması ile aradığı fırsatı bulan Yunanlılar düzenli ordunun daha da güçlenmemesi  ve Sevr Antlaşmasını kabul ettirmek istiyordu.

1.İnönü Savaşı

Yunan Ordusu 6 Ocak’ta Bursa ve Uşak bölgeleri üzerinden Eskişehir ve Afyon yönlerine doğru ilerlemeye başladılar. Uşak bölgesinde Yunan taaruzunun hedefi Türk kuvvetlerinin tespitiydi. Bu durum karşısında Batı Cephesi komutanı Albay İsmet Bey bütün gücünü bu cepheye sevk etti. Türk ordusu bu savaşla birlikte milli varlığı için tüm gücünü ortaya koyacaktır. 9 ve 10 Ocak 1921’de İnönü mevkinde iki taraf arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Bu savaş sırasında bir Türk subayı duygularını şöyle ifade etmiştir.

‘Milletin vekilleri bizimle yan yana savaştıktan sonra seve seve ölürüz.’

Yunanlar 11 Ocak 1921 günü verdiği kayıplar neticesinde ilerleyemeyeceğini anlamış Bursa civarına geri çekilmiştir. Yunanlar ilk etapta Türklerin bir iki saat içinde geri çekileceğini düşünsede öyle olmadı. Türk ordusu süren Çerkes Ethem ayaklanmasına rağmen burada müthiş bir mücadele gösterip düşmanı Bursa mevzisine geri çekilmeye zorlamıştır.  Sayıca kendinden üstün olan Yunanlıları, Albay İsmet ( İnönü ) ‘nün önderliğinde kurulan düzenli ordu üç gün içinde Yunanları püskürtmüştür. Yunanlar bu hezimet sonrasında 1.İnönü muharebesini bir keşif hareketi olarak göstermeye çalışmış, başarısızlıklarının üstünü örtmeye çalışmıştır.

Bu zafer neticesinde itilaf devletleri Yunanistan ve Türkiye hükümetlerini Londra Konferansına davet etmişlerdir. T.B.M.M hükümetininde bu konferansa temsilci göndermesini istemişlerdir. T.B.M.M’ de yapılan görüşmeler neticesinde bir taraf gidilmesini savunurken diğer taraf Yunan Ordusunun hala vatan toprağında bulunduğunu ve yapılan konferanstan olumlu netice alınamayacağını savunup, gidilmemesi taraftarı olmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk ise T.B.M.M ‘ nin direk olarak davet edilmeyeceği bir konferansa temsilci gönderilmeyeceğini belirtmiş ve konferansa temsilci göndermemiştir.

Doğrudan T.B.M.M’ ye teklif gelince Dıpişleri bakanı Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyet Londra Konferansına katılmıştır.

5d20932bec10bb214038aeee e1563370515262 - 1. İnönü Savaşı ve Sonuçları

Tavsiye Edilen Yazı

14 Temmuz 2019 KPSS sınavında tarih dersinden kaç soru çıkacak ? Kpss 2019

Londra Konferansı(21 Şubat 1921-11 Mart 1921)

Türk tarafını temsil eden heyet bu konferansta uyum içinde hareket etti.

23 Şubat’ta ilk söz İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Bey’e verilsede, o milletin temsilcisinin Ankara Hükümeti olduğunu belirtip sözü Bekir Sami Bey’ e bıraktı. Bekir Sami Bey ise Misak-ı Milli’de ifadesi bulunan milli sınırlar içinde ülke bütünlüğünü ve tam bağımsızlığı savunmuştur.

Konferansta Yunan hükümeti Sevr’i kabul etmeye çalıştırmıştır.

Ankara hükümeti ise Misak-ı Milli’yi dünyaya tanıtıp, Türklerin barıştan yana olduğunu göstermeye çalışıyordu.

Bekir Sami Bey, Londra konferansından sonuç alınamayınca ikili görüşmeler yapmıştır.

Londra Konferansındaki ikili görüşmeler neticesinde Ruslarla Moskova Antlaşması imzalanmıştır.