Feodalite nedir? Feodalitenin doğuşu ve yıkılışı

tarafından
1237
Feodalite nedir? Feodalitenin doğuşu ve yıkılışı
6471800ef8a0dedb585e57c85a62b812 big r1 - Feodalite nedir? Feodalitenin doğuşu ve yıkılışı

feodalite nedir? Feodalite nedir? Feodalitenin doğuşu ve yıkılışı

Feodalite’nin ortaya çıkış sebepleri nelerdir ?

Kelime anlamı derebeylik olan feodalite nasıl ortaya çıkmıştır ? Feodalite’nin ortaya çıkış sebepleri nelerdir ? Feodalite nasıl ortadan kalkmıştır ? gibi sorulara bu makalemizde cevaplar arayacağız. Bu yazımızı yazarken kullandığımız en önemli kaynak ise Prof.Dr. Muharrem Gül’ün Orta Çağ Avrupa Tarihi kitabı olacak.

Feodalite’nin kelime anlamı nedir ? 

Feodalite’nin kelime anlamı derebeyliktir.

Feodalite’nin ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir ?

Avrupa’yı sarsan feodalite kurumunun ortaya çıkmasının başlıca sebepleri şunlardır;

  1. Müslümanların Akdeniz’i kapatmaları.
  2. Avrupa’nın genel olarak gördüğü istilalar ve Avrupayı derinden sarsan Cermen ve Norman istilalari.

Feodalitenin ortaya çıkmasını sağlayan olaylar Müslümanların Akdeniz’i kapatmaları ve Cermen-Norman istilalari olarak nasıl görüyorsak, bu feodal çağın bitmesini Norman istilalari ve arkasından gelen Haçlı Seferleri aynı Feodal çağın bitmesine sebep olmuştur.

Bu istilalar ile birlikte Avrupa paramparça olmuş, otorite tamamen sarsmıştı. Merkezi otoritenin sarsılması ile birlikte halk, köyleri yağmalayan barbar istilacılardan korunmak için senyörlerin yaşadığı surlarla çevrili şatolara sığınmışlardır. Bu istilalar halka iki seçenek tanımıştı; ya saldırılara karşı koyacaklardı veya şatolarında yaşayan senyörlerin yanına sığınacaklardı. Halk ikinci tercihi seçmişti.  Böylelikle ileri askeri üs olan şatolar doğdu ve feodalitenin temelleri atıldı.  Derebeyinin uyruğu olmayı kabul eden köylüler kendilerine sunulan şartları bir sözleşme ile kabul etti. Böylelikle halk kralın kontrolünden çıkıp derebeylerin kontrolüne girmiştir. Himaye altına girene Vassal veya Fidele, koruyucularına ise senyör deniyordu.

Batı Roma İmparatorluğunun çöküşü ile başlayan düzen Avrupa’ yı feodal bir yapıya büründürmüştür. Feodalite’nin doğuşu ile birlikte Avrupa’da halk şatoların etrafında yaşamaya başlamıştır. Şövalye sınıfı ise tamda bu zamanda ortaya çıkmıştır. Bu feodal düzende kilisenin de önemli rolü vardı.

Feodalite denildiğinde ne anlaşılıyor ?

Montesquieu’ya göre, “feodal yasaların” egemen olması türünün ilk örneği olup, Dünyada bir kez karşılaşılan bir olgu olup belkide bir daha hiç oluşmayacaktı. Daha geniş çerçeveden bakan Voltaire, bu duruma karşı gelerek ” Feodalite’nin tekil bir olay olmadığını, yerküremizin dörtte üçü üzerinde arklı yönetimlere rağmen egemen olan çok eski bir biçimdir” demiştir.

Feodalite’nin özellikleri

Feodalite özellikle devletin güçsüzleştiği halkını koruyamayacak durumda olduğu zaman bir dönemde ortaya çıkmıştır. Feodal toplumi kandaş bir toplmla ve devlet gücünün egemen olduğu bir toplumdan yalnızca farklı olmakla kalmamakta aynı zamanda onlardan sonra ortaya çıkan bir tarz olduğundan,onların damgalarını taşır.

Avrupa feodalitesi ise daha önceki toplumlarda olmayan bir çözülmenin meydana gelmesiyle ortaya çıkmıştır.

Feodalite her şeyden önce toplumun hakim kesimlerinin mensuplarının belirli bir hiyerarşi içerisinde birbirine bağlayan kişisel bağlar bütünüdür. Gerçek feodalite ise kısaca toplumn yapabildiği en ilker örgütlenmedir diyebiliriz.

Feodalite son barbar saldırısının atmosferi ile birlikte oluşmuştur. Feodali ise kısaca şöyle diyebiliriz ki bir astın şefe bağlanması şeklinde olmuştur.