İkinci İnönü Savaşı nedenleri ve Sonuçları

tarafından
1293
İkinci İnönü Savaşı nedenleri ve Sonuçları
İkinci İnönü savaşının nedenleri ve sonuçları

İkinci İnönü savaşının nedenleri ve sonuçları adlı makalemizi nasıl buldunuz ?

  • Ortalama Puan
    3.0

Birinci İnönü savaşında kısaca neler olmuştu

İkinci İnönü savaşı öncesi Birinci İnönü Savaşı’nı hatırlayalım; Birinci İnönü savaşında kısaca bozguna uğrayan Yunanlılar, Bursa’ya geri çekilmişti. Daha sonrasında ise Londra Konferansı ile birlikte Yunanlar, Sevr antlaşmasını bize kabul ettirmeye çalıştırmıştır. Ankara, Misak-ı Milli’yi Avrupa’ya tanıtma fırsatı bulmuştur.Bekir Sami Bey, Londra konferansından sonuç alınamayınca ikili görüşmeler yapmıştır.Londra Konferansındaki ikili görüşmeler neticesinde Ruslarla Moskova Antlaşması imzalanmıştır.

inönü savaşlarıjpg1 - İkinci İnönü Savaşı nedenleri ve Sonuçları

İkinci İnönü Cephesinde Türk Askerleri

İkinci İnönü Savaşının nedenleri

Yunan ordusu, Birinci İnönü savaşı ile birlikte kaybettiği prestiji toparlamak istiyordu. Londra konferansında Yunan yetkilileri Sevr Antlaşmasını kabul ettirme çabaları sonuçsuz kalınca taaruz hazırlığına başladı. Yunanların bir diğer sebebi ise Türk ordusunun dahada güçlenmesini önlemekti. Bunun için Eskişehir-Kütahya-Afyon stratejik bölgelerini ele geçirerek Yunan cephesine İzmir’den İzmit’e kadar kesintisiz bir demiryolu zinciriyle birleştirmek ve Türk ordusunun daha fazla güçlenmesini engellemek istiyorlardı. Siyasi hedefleri ise Sevr’i zorla kabul ettirip antlaşmadan elde edecekleri geniş haklara sahip olmaktı.

ismet inc3b6nc3bc11 - İkinci İnönü Savaşı nedenleri ve Sonuçları

Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey

 

İkinci İnönü Savaşı ve sonuçları

Daha Türk temsilcileri Londra’dan Türkiye’ye hareket ederken Yunan Orduları taaruza geçmişti. Yunan ordusu 23 Mart 1921’de Bursa üzerinden Eskişehir, Uşak üzerinden Afyon yönünde taaruza girişmiştir. Batı Cephesi komutanı İsmet Bey (İnönü) Eskişehir’in kuzeybatısında yığınak yapmış, düşmanı yine İnönü mevzilerinde karşılamaya kararlıydı. 27 Mart’da başlayan ilk taaruzlar da etkili olsada Türk Ordusu 31 Mart’taki başarılı karşı taaruzu üzerine 1 Nisan gecesinde Yunanları geri çekilmek zorunda bırakmıştı. Yunanlar çekilme sürecinde kendilerini takip eden Türk süvarilerince ağır kayıplara uğratılmıştır.

İngiliz kaynaklarına göre Yunanlar ağır kayıplara uğramıştı. İngiliz kaynaklar bu kayıpları şöyle açıklar; Yunanlar o kadar büyük kayıplar yaşamıştı ki bir alayın albay dahil bütün subayları ölmüştü.

Yunanların topçuları bu savaşta kendi kuvvetlerini bombalamıştır. Yunan ordusu ise batı cephesindeki yenilgisi sırasında Güney Cephesinde yaptığı taaruz ile Afyon’u işgal etmiş, Yunan kuvvetleri Çay-Boldavin’e kadar ilerlemişti. Ancak İnönü mevkindeki savaşın yenilgisiyle birlikte Afyon’un batısına çekilmişlerdi. Güney cephesi birliklerinin Yunan kuvvetlerine karşı yaptığı taaruzlar etkili olmamıştır. Yunanlar Dumlupınar mevzilerine yerleşmeye başlamıştır. Albay Refet Bey ve komutasındaki birlikler Yunanlara burada taaruza kalkışsa da başarılı olamamışlardır. 2. İnönü zaferinin içerde ve dışarda önemli etkileri olmuştur. Mustafa Kemal Paşa Metristepe’den yazdığı raporla zaferi müjdeleyen İsmet Paşa’ya verdiği cevapta ” Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz” hitabında bulunmuştur. İnönü zaferi hem halk arasında hem meclis de sevinçle karşılanmıştır. Orduyu komuta eden İsmet Bey 31 Mart 1921’de paşalığa yükselmiştir.

Bütün maddi hesapları boşa çıkaran bir savaş olmuştu, İnönü savaşı. Kendisinden sayı ve silah olarak çok üstün olan Yunan ordusunu Türk ordusu dize getirmişti. Halkın T.B.M.M’ye ve orduya olan güveni artmıştır.

İtilaf devletleri Türk-Yunan savaşında tarafsız olduklarına dair bir bildiri yayınladılar.Fransa ise  T.B.M.M ile görüşüp Zonguldak’dan çekilmiştir. İtalyan askerileri çekilmeyi vaat etmiş ve Anadolu’yu boşaltmışlardır. İngiliz General Harinton, Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek için girişimlerde bulundu. Yunanistan ise işgal altında bulundurğu Kocaeli Bölgesi’nden çekildi.

Bizi instagram’dan takip etmeyi unutmayın