Tarih nedir ? Tarihin Tanımı Nedir ?

tarafından
1243
Tarih nedir ? Tarihin Tanımı Nedir ?
ağdaş Tarihçilik tarih nedir1 300x200 - Tarih nedir ? Tarihin Tanımı Nedir ?

Tarihin tanımı

Tarih nedir ? Tarihin Tanımı Nedir ?

Tarihin tanımını yapmadan önce tarih kelimesinin köküne gitmek gerekmektedir. Tarih yani Historia, Eski Yunancada araştırarak öğrenilmiş bilgi anlamına gelmekteydi. Ancak daha sonralarda bu kelimenin anlamı geçmiş olayların öyküsü olarak kullanılmaya başlandı. Geniş ve genel anlamıyla ise tarih, her türlü olayın, maddenin veya nesnenin geçmişteki ve o anı yansıtan halini konu alır. Tarihin esas konusu ve araştırma alanı ise ; insanlık ve medeniyettir. İnsanlar toplum halinde yaşarlar, meydana getirdikleri kültür ve medeniyet, toplum düzeni iktisadi hayat tarihin konusunu teşkil eder.

Tarihin toplumsal bir rolü olduğu çok açıktır. Çünkü toplumlar, geleceğe yön verirken geçmişlerine ihtiyaç duymuşlardır.

Tarih ilmindeki ilk çalışmalar; Heredotos’un insanların yaptıklarının unutulmaması için yaşadıklarını, gördüklerini ve duyduklarını kaleme almasıyla başlamıştır. Tarih hatıra, tecrübe ve mülahaza ilmi olarak da tarif edilmiştir.

1. TDK’ya göre Tarih nedir ?

Güncel olarak TDK(Türk Dil Kurumu)’na göre tarihin tanımı ise şöyledir ;

Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim.

2. Tarihçilere göre Tarih’in tanımı nedir ?

Edward Hallet Carr tarihi “Tarih doğrulanmış olgular kümesidir” olarak adlandırmaktaydı.

Durant “tarih nedir” sorusuna, “geçmişte yaşanmış olaylar veya bunlar hakkındaki belgelerin verileridir” yanıtını vermektedir.

Zeki Velidi Togan’a göre ise tarih, “ insanlığın eylem ve fikirlerinin gelişimini takip eden, fertler ve topluluklar tarafından gerçekleşen eylemler ve ortaya atılan fikirleri ve bunların sonucunda gerçekleşen olayları inceleyen” bilim dalıdır.Ünlü tarihçilerden Ariel ve Will Durant’ın tanımına göre tarih “geçmişte meydana gelen olaylar hakkındaki belgelerin verileri”dir.

İbni Haldun, “Var olan şeylerin aslını derin araştırma, gerçeğini anlama, kaynakları ile nedensel açıklamalarını verme, olayların nasıl ve niçin meydana geldiklerinin derin bilgisidir” der tarih için.

3.Peki Tarihin olması gereken tanımı nedir ?

Tarihin tanımını genel olarak kabul edilebilir şekli ile şöyle yapabiliriz; ” Geçmişte meydana gelmiş tek olayları zaman ve insan çerçevesi içinde inceleyerek belgelere dayandırarak ışık tutan bilim dalı” diyebiliriz tarih için.

 

Görüldüğü üzere tarih nedir ? sorusuna böyle cevap verebiliyoruz. Peki Tarih Nedir? Sorusunun sormamız gereken soru nedir? Tabi ki de bu soru Tarihin Babası kimdir ? , Tarih yazıcılığı ve Tarih yazıcılığının günümüze kadar nasıl geldiği olmalıdır.

Diğer yazım feodaliteye gitmek için tıklayınız.

 

  1. a6fe0c6cb28b0382892f2417ea01bb71?s=48&d=mm&r=g - Tarih nedir ? Tarihin Tanımı Nedir ?