Türklerin Ana yurdu neresidir. Türkler neden göç ettiler ?

tarafından
1213
Türklerin Ana yurdu neresidir. Türkler neden göç ettiler ?

Türklerin Ana yurdu neresidir ? 

Türklerin ana yurdu Orta Asya olarak kabul edilir. Ancak genel olarak Türk ana yurdunu Orta Asya olarak almamız doğru olmaz. Türkler ekonomik ve siyasi sebeplerden dolayı dünyanın her yerine yayılmışlardır.Türklere ait ilk izler Orta Asya’da görülmüştür. Türkler, İslamiyet öncesinde Orta Asya’dan Kafkasya ve Karadeniz’in kuzeyine doğru yayılmışlardır.  Türkler böyle bir geniş coğrafya içindeyken kurulan Türk devletleri genellikle Orta Asya’da olmuştur.

orta asya - Türklerin Ana yurdu neresidir. Türkler neden göç ettiler ?

Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır


Orta Asya ise Batıda Hazar Denizi, Kuzeyde Altay Dağları, Doğuda Moğolistan, Güneyde Tibet platosu ve Hindi-kuş dağları arasında yer alır.

Türkler Orta Asya’dan niçin göç ettiler ?

İlk yurtları Orta Asya olan Türkler, çeşitli nedenler sonucu MÖ. 2000 yıllardan başlayarak MS. 11. yüzyıla kadar Asya, Afrika ve Avrupa kıtasının değişik yerlerine göç etmişlerdir.

1) Ekonomik Sebepler

 • Toprak yetersizliği.
 • Hayvan Hastalıkları.
 • Tarım alanlarının azalması.
 • Otlak yetersizliği

2) İklim değişikliği ve Coğrafi Faktörler

 • Kuraklık ve azalan su kaynakları.
 • Aşırı uçta yaşanan hava değişimleri.
 • Otlak ve meraların azalması.

3) Siyasi ve Sosyal Faktörler:

 • Türk boyları arasındaki siyasi antlaşmazlıklar.
 • Çin ve Moğol baskıları.
 • Türk boylarının bağımsızlık duygusu.
 • Yeni yurtlar edinme düşüncesi.
 • Boylar arası yakınlık. Göç eden bir boyu diğerinin takip etmesi.

Türk Göçünün Sonuçları

Türkler yaptıkları göçler ile birlikte kültür ve medeniyetlerini geniş sahalara yaymayı başarmışlardır. Ancak bu göçler devamlı olmadığı için bazı Türk toplulukları asimile olmuştur. Türkler yayıldıkları topraklarda çeşitli devletler kurmuşlardır. Yayıldıkları toplumları idari ve askeri yönden etkilemeyi başarmışlardır. Bu göçler ile birlikte Kavimler Göçü gerçekleşmiş ve Avrupa bir değişim süreci içine girmiştir.

Tarih nedir hakkında yazdığım makaleye gitmek için bu linki yada aşağıdaki pencereyi kullanabilirsiniz.

ağdaş Tarihçilik tarih nedir1 - Türklerin Ana yurdu neresidir. Türkler neden göç ettiler ?

Tavsiye Edilen Yazı

Tarih nedir ? Tarihin Tanımı Nedir ?